Abonneren  Inloggen

Hoe is het met: Andi smart print solutions?

23 april 2020

Andi smart print solutions, gevestigd nabij Maastricht Airport, wil groeien in de markten “Sign” en “Verpakkingen”. Verder wordt constant gestreefd naar meer waardecreatie en efficiency bij de productie van boekjes, folders en brochures. Qua grafische productietechniek zal het inkjetprinten het laserprinten en offsetdrukken verder naar de achtergrond verdringen. Dat meldt directeur Frits Keulen.

We ontkomen er niet aan: in hoeverre wordt Andi smart print solutions door de coronacrisis geraakt?

‘Natuurlijk is het heel vervelend en worden ook wij erdoor geraakt, maar niet in de mate van een 40 tot 50% omzetverlies waarover ik in mijn grafische netwerk veelvuldig geluiden hoor. Wij houden cashflow, dat is cruciaal. Bepalend hierin is spreiding van onze afzet in uiteenlopende marktsegmenten. In de regionale onderwijs- en kennissector valt een deel van de omzet door de coronacrisis natuurlijk weg, maar in de life sciences zien we juist wat omzetgroei. In de markten overheid en zorg zien we wel weer vraaguitval, terwijl er in het segment “industriële producten” weinig aan de hand is, dat draait gewoon door. In de communicatiesector gaat het veel moeilijker. Campagnes en lanceringen vinden nu immers niet plaats. Ook de afgelaste grote evenementen voelen we, want daar produceren we ook veel drukwerk voor. Het mag onder de streep duidelijk zijn dat de coronacrisis de door ons geplande innovaties vertraagt, want daarvoor heb je veel investeringsruimte nodig, en die is er nu minder. Dat is vervelend, en het is iets waar je begin dit jaar absoluut geen rekening mee hield.’

Over innovatie gesproken: in welke richtingen wil Andi smart print solutions zich verder ontwikkelen?

‘Wij richten ons op een verdere uitbreiding van diensten en producten. In de signmarkt zijn we nu echt aan het groeien, terwijl we vanaf 2021 ook het verpakkingensegment actiever willen bedienen. We doen momenteel een verkennend onderzoek naar hoe we onszelf optimaal lunnen lanceren in dat verpakkingensegment.’

Kunt u de strategie voor deze groeimarkten nader benoemen?

'Sign wordt een steeds serieuzere markt die we sinds 2018 met een specialistisch team bedienen vanuit Blueprint visuals. In 2018 hebben we een Arizona Vlakbedprinter met LED UV-droging aangeschaft. Naast enkele signproductie- en montagemedewerkers hebben we ook een business unit manager uit de signindustrie aangetrokken die de verdere groei van Blueprint visuals gaat managen. We hebben naast het pand van Andi smart print solutions 3000 m² aangekocht om Blueprint visuals als signbedrijf een eigen plek, een eigen identiteit en meer ruimte voor groei te geven. In de signmarkt zien we namelijk echte groei.’

Op welke signsegmenten wordt gefocust?

‘We richten ons niet zozeer op specifieke signsegmenten, maar werken projectmatig: we nemen alle signopdrachten aan en voeren ze in eigen beheer uit. De bijbehorende productie doen we zelf als we dat kunnen; in andere gevallen zoeken we er een gespecialiseerde signproductiepartner bij. Focusprojecten die Blueprint visuals zelf in productie neemt zijn herinrichtingen van ruimtes - bijvoorbeeld het door grootformaat print levendiger maken van kinderafdelingen in ziekenhuizen -, bebordingen van parken en beletteringen van voertuigen.’

De in 2018 geïnstalleerde Arizona vlakbedprinter met LED UV-droging bij Blueprint visuals. 

Wat gaan jullie doen in “Verpakkingen?

‘Ook verpakkingen vormen een stabiele groeimarkt. We zullen ons richten op  gedrukte nicheverpakkingen in kleine oplagen voor de segmenten “Food” en “Marketingcommunicatie”. Momenteel zijn we bezig om ook voor “Verpakkingen” een business unit manager te werven die op basis van zijn specifieke marktkennis een nadere verpakkingenstrategie voor ons kan uitwerken. Waardecreatie is waar wij als Andi smart print solutions en Blueprint visuals goed in zijn; dat zal ook voor onze verpakkingenstrategie een leidraad zijn. Als jij een klant volledig kan ontzorgen in alles rondom zijn communicatie in print, dan wordt er niet gezeurd over een 5% hogere prijs. Bij verpakkingen ligt die waardecreatie onder meer hierin besloten dat wij zelf kunnen assembleren wat er geproduceerd wordt.’

Ander onderwerp: in 2018 werd een Canon rotatie- inkjetproductielijn geïntegreerd met een Müller Martini afwerklijn. Hierop kunnen in één doorgang gepersonaliseerde, gelijmde boeken en gehechte brochures worden geproduceerd. Hoe heeft die unieke productie- en nabewerkingslijn de laatste anderhalf jaar gerendeerd?

‘Wij hebben gemerkt dat het closed loop printen en afwerken van boeken, manuals en brochures inderdaad heeft geleid tot meer efficiëntie voor onszelf en tijdwinst voor de klant.’

Jullie begonnen in 2010 met rotatie-inkjetprinten op een Canon-printer, terwijl het laserprinten op de Océ-machines al sinds 2004 plaatsvindt. Ook wordt er nog in offset gedrukt. Blijven jullie laserprinten en offsetdrukken naast het inkjetprinten? 

‘De grootste efficiencywinst binnen Andi smart print solutions is te behalen in optimaal workflowmanagement: welke productie vindt plaats op welke machine? De oude offsethal van 1.000 m² is enkele jaren geleden volledig ingericht als digital printroom met Canon-printers, waarvan de meeste met nabewerkingslijnen. De combinatie van inkjet en afwerking op één machinelijn brengt met zich mee dat bij ons de uitfasering van het laserprinten, een techniek die toch een beetje aan zijn end-of-life zit, dichterbij is gekomen. In een kleinere hal van 600 m² wordt nog steeds offset gedrukt en afgewerkt tot eindproducten. Offset blijft het meest geschikt bij papier met zwaardere gramsgewichten en voor het krimpende deel van de markt waar het om volume gaat. Offset blijven we doen met ons huidige machinepark. De vraag dringt zich wel op wat we gaan doen als die oudere machines aan het eind van hun levensduur zijn gekomen. In de verpakkingenmarkt zullen we met offset - of digitale drukpersen werken, waarvan laatstgenoemde dan geschikt moeten zijn voor gepersonaliseerde dataverwerking. Dat zal dan kunnen leiden tot een gedeeltelijke vervanging van de huidige offset drukwerkproductie.’ 

Frits Keulen (links) en Frank Huigen creëren synergie door nauwe samenwerking tussen Andi smart print solutions en Canon. Op de foto staat links de velleninkjetprinter VarioPrint i300 en rechts de rotatie-inkjetprinter ColorStream 3900.     

Waar valt de komende jaren verder nog winst te behalen voor Andi smart print solutions?

‘In een verdere uitbouw van onze prettige samenwerking met Canon. Ik zie Canon niet alleen als machineleverancier, maar ook als business partner. Zoals onze consultancy leidt tot waardecreatie voor onze klanten, zo leidt de consultancy van Canon tot waardecreatie voor ons. Denk hierbij onder meer aan meer bewustwording die onze medewerkers krijgen vanuit Canon over zaken als machine set-ups en papierkwaliteiten, zodat de benutting van het machinepark omhoog gaat. Onze klanten vragen steeds meer naar nieuwe, gecertificeerde papiersoorten. Die moeten wel snel door de digitale drukpersen kunnen worden verwerkt. Wanneer partijen als Canon hun kennis over papierlijnen vroegtijdig met ons delen, dan kunnen onze mensen - gevoed door de consultancy van Canon - sneller de juiste set-ups instellen om dat papier sneller door de machines te krijgen. Hetzelfde geldt voor het op één, in plaats van twee, inkjetpersen kunnen drukken van de zwaardere grams covers en het binnenwerk. Ook dat vergt kennis van set-ups waarbij tijdige input en consultancy van Canon leidt tot meer efficiëntie bij ons.’