Abonneren  Inloggen

Volle persen bij Senefelder Misset

23 juni 2022

Volle persen in een (corona)tijd van schaarste aan papier en personeel. Het zijn de uitdagingen waar Senefelder Misset in Doetinchem nu mee te maken heeft. Een compleet andere situatie dan drie jaar geleden, toen Senefelder - een van de grootste tijdschriftendrukkers van de Benelux - failliet werd verklaard. ‘De situatie waarin we zitten is een luxeprobleem.’ Een gesprek met directeur Ronald van Rossum over de ontwikkelingen in de markt, oplossingen en de toekomst.

Allereerst, hoe gaat het met Senefelder Misset?

‘Zeer goed. Als je kijkt naar het tempo waarin we kunnen investeren, maar ook gelet op hoe vol onze persen zitten… dat heb ik in de 28 jaar dat ik werkzaam ben in dit vak nog niet meegemaakt. Normaliter staat een drukkerij, die te maken heeft met dalende volumes, voor de vraag: hoe krijg ik de persen vol? Nu hebben we gezonde stress over hoe we het allemaal gemaakt krijgen. We werken momenteel met vier persen in een drieploegendienst in een wat breder tijdskader. Het liefst zouden we opschalen naar een vierploegendienst, maar daar hebben we nu de mensen niet voor. Kunnen we het drukwerk zelf niet doen, dan kijken we eerst naar de mogelijkheden bij ons zusterbedrijf Habo DaCosta. Hebben zij ook geen ruimte, dan moeten we helaas nee verkopen.’

Waar zitten jullie persen zo vol mee?

‘Ons machinepark is vooral ingericht op titels met kortere doorlooptijden. Eind vorig jaar hebben we de titels van Bindinc binnengehaald. Ook het contract met MAX Magazine, nog altijd het hardst groeiende weekblad van Nederland, is verlengd. Onze persen zijn dus voor 90% gevuld met periodieken. Dat is anders dan vroeger, toen was de verhouding 70% periodiek en haalden we jaarlijks 30% incidenteel werk uit de markt. Nu is de ruimte voor incidentele pakketten beperkt.’

Dat is een hele andere situatie dan drie jaar geleden, toen Senefelder onder de vlag van Circle Media Group failliet ging. What happened?

‘In 2019 verdween er veel rotatiecapaciteit uit de markt. Denk aan de sluiting van Roto Smeets Deventer en Roto Smeets Weert (resp. een diepdrukkerij en een offset drukkerij, red.), een half jaar later volgde het faillissement van Corelio, een grote offsetdrukker in de Benelux. Je zag toen krapte in de markt ontstaan. Uitgevers raakten in paniek, wisten niet wat te doen. Toen kwam corona en normaliseerde de situatie enigszins. Een groot deel van het incidentele werk – de retailorders, catalogi en theater- en reisgidsen – verscheen niet, en ook de losse verkoop kon beperkt plaatsvinden. Hierdoor nam de krapte in capaciteit wat af, en daarmee ook de spanning. Dat effect zie je nog steeds terug. Wel denk ik dat het einde in zicht is. Ik schat in dat de verkooppunten voor de losse verkoop niet snel meer dichtgaan.’

Senefelder investeerde in een nieuwe paper wrap seallijn. Deze is sneller en kan naast folie ook papier verwerken, want ‘de foliediscussie is een hot topic onder uitgevers. In Groot-Brittannië, Frankrijk en België is paper wrappen al heel gebruikelijk vanwege strengere wetgeving omtrent het gebruik van folie.’

Jullie hebben vorig jaar diep in de buidel getast voor een nieuwe paper wrap seallijn. Waarom?

‘De nieuwe generatie seallijn is veel sneller dan onze bestaande seallijnen, wat ons efficiency oplevert. Vanuit innovatief oogpunt hebben we besloten om ook te investeren in een paper wrap. De foliediscussie is namelijk een hot topic onder uitgevers. In Groot-Brittannië, Frankrijk en België is paper wrappen al heel gebruikelijk vanwege strengere wetgeving omtrent het gebruik van folie. Nederland zal ook die kant opgaan. Daar moet je dan wel klaar voor zijn. Een paper wrap kun je goed recyclen, die gaat gewoon de papierbak in. Gelet op de enorme schaarste aan oud papier, doen we ook in die kringloop dus goed mee.’

De paper wrap seallijn zou er vorig jaar september al zijn. Waardoor is dit vertraagd?

‘Dat heeft te maken met chipproblemen bij de leverancier. Tot grote frustratie van sommige uitgevers, die echt heel graag willen starten met paper wrappen. In week twaalf starten we de seallijn op en testen een paar weken om ervaring op te bouwen. Onze medewerkers zijn al wel opgeleid om de machine te bedienen, maar we willen het goed beheersen om fouten te voorkomen. In mei is de seallijn operationeel voor klanten.’

Dan is er nog die andere grote investering in een state of the art vellenpers. Waarom deze aankoop?

‘We vinden het belangrijk om ook uitgevers in het lagere segment, met oplages vanaf duizend exemplaren, te kunnen blijven bedienen. Hiervoor zul je de laatste technologie in huis moeten hebben. De productiviteit van dit soort machines is namelijk de laatste jaren enorm verbeterd. Door de brede range die wij in huis hebben, van een vellenpers tot twee 72-pagina persen, zijn we interessant voor kleinere partijen tot aan de MAX Magazines en Libelles van vandaag de dag. En op basis van wat de nieuwe vellenpers kan - hij staat er nog niet - weten we nu al werk naar ons toe te trekken, ook van partijen die het afgelopen jaar vertrokken zijn en weer bij ons terugkomen.’

Ronald van Rossum, directeur van Senefelder Misset: ‘ Het liefst zouden we opschalen naar een vierploegendienst, maar daar hebben we nu de mensen niet voor.’

Een groot probleem waar de grafische industrie mee te maken heeft is het papiertekort. Hoe gaat Senefelder hiermee om?

‘We hebben onze papiervoorraden verhoogd. Normaal gesproken hebben we ongeveer een miljoen kilo papier op voorraad. Op z’n top was dat 2,4 miljoen kilo, meer dan het dubbele dus. Ook kijken we of we klanten met alternatieven kunnen blijven bedienen. Klanten weten dat een bepaalde flexibiliteit nodig is, willen ze kunnen blijven verschijnen. Daarmee komen we een heel eind. De vraag is alleen hoe lang. Medewerkers van UPM, een van de grootste papierleveranciers, zijn al ruim een maand in staking. Als die staking nog maanden gaat duren, komen we in een situatie waarin we moeten kiezen. We halen ons papier ook bij andere leveranciers, maar ook hun orderboeken zitten op een gegeven moment vol. We moeten al geregeld ‘nee’ verkopen, omdat we voor het incidentele werk geen papier hebben. Dit probleem speelt in heel Europa. Ik verwacht dat deze krapte nog zeker tot de zomer duurt, dan neemt de vraag naar papier doorgaans af. Dat kan helpen om de hele supply chain weer een beetje tot rust te brengen.’

Voorzie je met het oog op het papiertekort geen problemen met de paper wrap seallijn?

‘Nee. Voor de paper wrap werken we met redelijk gestandaardiseerde breedtes. Als we uitgaan van een A4-product, kun je met die breedtes aardig wat producten paper wrappen. Omdat we weten welke klanten er als eerste met paper wrap willen beginnen, hebben we hiervoor papier op voorraad laten zetten. Dus daar maak ik me minder zorgen om, al moeten we nu wel drie maanden wachten voordat we het papier in huis hebben. Normaal gesproken is dat een maand. Maar als je dat weet, kun je er rekening mee houden.’

Hoe kijk je naar de toekomst?

‘De situatie waarin we nu zitten, met volle persen, is een luxeprobleem. Voor dit jaar hebben we het goed voor elkaar. We moeten nog wel wat afvullen, maar we zijn eigenlijk al bezig met ons capaciteitsplan voor volgend jaar en hoe we daarin slim kunnen samenwerken met Habo DaCosta. Diensten als finance en HR bijvoorbeeld, worden voor beide bedrijven al vanuit één afdeling uitgevoerd. Maar we willen ook kijken hoe we elkaar in capaciteit kunnen versterken, zonder elkaars identiteit over te nemen. Habo DaCosta is een sterk merk in het segment waar wij ons ook in bewegen. Binnen dat segment willen we samen kijken hoe we zaken slimmer kunnen doen. We willen bijvoorbeeld ons marktaandeel in Duitsland verder uitbouwen. Daarvoor moeten we eerst weer ruimte krijgen op onze persen én we moeten ons richten op het werven van personeel. Een tekort hieraan is ons grootste probleem. Prioriteit is dus dat we de komende tijd genoeg mensen hebben om te kunnen opschalen.’