Abonneren  Inloggen

Column: Steekpartij

16 september 2022

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt ontkom je er als werkgever soms niet aan om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Vaak gebeurt dat in onderling overleg. Kom je er samen niet uit, dan kan een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter worden ingediend. Heeft het ontslag een bedrijfseconomische achtergrond of is de werknemer langdurig arbeidsongeschikt? Dan loopt de ontslagroute niet via de kantonrechter, maar via het UWV.

De rechter toetst of een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Je moet als werkgever natuurlijk op zijn minst een goede reden hebben. In de wet is opgenomen wat als ‘redelijke grond’ voor ontslag wordt beschouwd. Bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding, disfunctioneren, of omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Dat kan tot een eindeloze uitwisseling van standpunten en complexe juridische procedures leiden. Maar soms is het in één klap duidelijk dat een dienstverband moet eindigen. Een één-tweetje voor de rechter. Zo’n situatie heeft de kantonrechter te Haarlem onlangs beoordeeld.

Liefdesrelatie met collega

Denk je in: een medewerker, 36 jaar, krijgt een liefdesrelatie met een vrouwelijke collega. Zij beëindigt de relatie. De medewerker gedraagt zich vervolgens ziekelijk jaloers. De werkgever moet hem zelfs in verschillende ploegendiensten indelen omdat hij een andere collega dreigend en intimiderend heeft toegesproken in verband met diens houding tegenover zijn voormalige geliefde. Maar het kan nog erger. In november 2021 steekt de medewerker zijn ex, nog steeds collega, met een mes terwijl zij van het treinstation naar het werk loopt. De medewerker wordt stafrechtelijk vervolgd. De werkgever verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Op het moment van de mondelinge behandeling van dit verzoek is de medewerker in afwachting van het vonnis in de strafzaak. Er hangt hem een gevangenisstraf boven het hoofd. Hij zit vast en is niet bij de zitting aanwezig.

Zijn advocaat stelt dat de verzochte ontbinding moet worden afgewezen omdat de steekpartij buiten werktijd en dus in de privésfeer heeft plaatsgevonden. De rechter veegt dat argument van tafel. De link tussen het steekincident en het werk is duidelijk. Niet alleen omdat het om collega’s gaat en de hele situatie een voorgeschiedenis kent op de werkvloer, maar ook omdat de vrouw onderweg was naar het werk. Bovendien is zij arbeidsongeschikt geraakt en dat heeft invloed op de onderneming van de werkgever.

Kortom, de rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per direct. En omdat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, hoeft de werkgever hem geen transitievergoeding te betalen. Duidelijke zaak!

Margreeth Colenbrander is juridisch adviseur Dienstencentrum. Deze column verscheen eerder in PRINTmatters magazine 5. Het magazine ook ontvangen? Neem een abonnement!